Esisuunnittelu ja projektin käynnistys


Päätökset
 
 
Projektin organisointi
 
 
Projektin aloitus
 
Lyhyen ja pitkän
tähtäimen markkinat
Takaisinmaksuaika
Sisäinen korko
Riskinhallinta
Katselmukset
Hallitus ja johtoryhmä
  Resurssit
Vastuut
Konsultit
Luvat
Aikataulut
  Konsulttien kilpailutus
Konsulttien valinta
Projektin käynnistys
Projektikäsikirja